Menneskehedens reaktion på klimaændringer og relaterede globale miljøproblemer involverer mange deltagere og mange slags deltagere. Og der er mange indbyrdes forbundne dele til svaret.  CO2.Earth klumper delene sammen i otte trin. Målet er at give enkeltpersoner et indgangspunkt for at forstå den globale skala for menneskehedens reaktion. 

At præsentere klumperne som otte trin antyder en trinvis sekvens. Der findes en række sekventering, men virkeligheden er ikke så enkel. Der er meget løkke tilbage og springe fremad. Du kan finde ud af, at nogle aspekter af menneskehedens svar mangler. Det er bare en forenklet beskrivelse, der gør det lettere at forstå de typer af elementer, der udgør menneskehedens svar. Trinene er anført nedenfor.

TRIN 1  problem Identifikation

TRIN 2  Set Ultimate Mål

TRIN 3  stabilisering Basics

TRIN 4  verden Engagement

TRIN 5  Verdens Mål

TRIN 6  transformative Ændringer

TRIN 7  stabilisering Watch

TRIN 8  Reflect, Recruit, Juster, forbedre