CO2.Earth Webstedservice
Vilkår og betingelser for brug

 

Sidst opdateret: September 20, 2015

 

Dette websted med URL http://co2.earth ejes og drives af Pro Oxygen. Udtrykket 'Pro Oxygen' eller 'os' eller 'vores' eller 'vi' henviser til Pro Oxygen, ejeren af ​​hjemmesiden og operatøren af ​​'websitetjenesten' ("Service").

Ved at få adgang til eller bruge Tjenesten accepterer du at være bundet af disse 'vilkår og betingelser for brug' ("Vilkår"), som sammen med vores Beskyttelse af personlige oplysninger , cookies politikker styrer Pro Oxygen's forhold til dig i forbindelse med denne service og accepterer alle juridiske konsekvenser. Hvis du ikke accepterer disse vilkår, helt eller delvist, skal du ikke bruge tjenesten. 

Læs venligst disse vilkår grundigt, før du Tjenesten.

Din adgang til og brug af hjemmesiden er baseret på din accept af og overholdelse af disse vilkår. Disse vilkår gælder for alle besøgende, brugere og andre, der har adgang til eller bruge Tjenesten.

 

Indhold

 

Vores service giver dig mulighed for at skrive, link, gemme, dele og på anden måde stille visse oplysninger, tekst, grafik, videoer eller andet materiale ( "Indhold"). Du er ansvarlig for det indhold, du sender til Tjenesten, herunder dens lovlighed, pålidelighed og hensigtsmæssighed.

Ved at vise indhold til tjenesten, giver du os ret og licens til at bruge, ændre, offentligt udføre, offentligt vise, reproducere og distribuere sådant indhold på og gennem Tjenesten. Du beholder enhver og alle dine rettigheder til indhold, du indgiver, sender eller viser på eller via Tjenesten, og du er ansvarlig for at beskytte disse rettigheder. Du accepterer, at denne licens omfatter retten for os at gøre dit Indhold til rådighed for andre brugere af Tjenesten, som måske også bruge dit Indhold underlagt disse vilkår.

Du erklærer og garanterer, at: (i) Indholdet er dit (du ejer det), eller du har ret til at bruge det og give os de rettigheder og licens som fastsat i disse vilkår, og (ii) udstationering af dit indhold på eller via Tjenesten ikke krænker privatlivets fred, reklame rettigheder, ophavsrettigheder, kontrakt rettigheder eller andre rettigheder af enhver person.

Vi forbeholder os alle rettigheder til at blokere eller fjerne meddelelser eller materialer, vi bestemmer at være: (a) misbrug, ærekrænkende eller uanstændig; (B) svigagtig, misvisende eller vildledende (C) i strid med en ophavsret, varemærker eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder til en anden, eller; (D) stødende eller på anden måde uacceptabelt for os i vores eget skøn.

Du anerkender, at, ved at give dig mulighed for at se og distribuere brugergenereret indhold på Tjenesten, vi blot fungerer som en passiv kanal for en sådan distribution og ikke foretage nogen forpligtelse eller ansvar i forbindelse med noget indhold eller aktiviteter på service .

 

Konti

 

Når du opretter en konto hos os, skal du give os oplysninger, der er nøjagtige, fuldstændige og aktuelle på alle tidspunkter. I modsat fald er i strid med de vilkår, som kan resultere i øjeblikkelig opsigelse af din konto på vores service.

Du er ansvarlig for at sikre den adgangskode, du bruger til at få adgang til Tjenesten og for aktiviteter eller aktioner under dit password, om din adgangskode er med vores Service eller en tredjepart service.

Du accepterer ikke at afsløre din adgangskode til nogen tredjepart. Du skal straks underrette os ved at blive bevidst om ethvert brud på sikkerheden eller uautoriseret brug af din konto.

Du må ikke bruge som et brugernavn navnet på en anden person eller enhed eller det er ikke lovligt tilgængelige til brug, et navn eller varemærke, der er underlagt nogen rettigheder anden person eller andre end dig enhed uden behørig tilladelse, eller et navn, der ellers er stødende, vulgært eller obskønt.

 

Links til andre web-steder

 

Tjenesten kan indeholde links til tredjepartswebsteder eller tjenester, der ikke ejes eller kontrolleres af CO2.Earth.

CO2.Earth har ingen kontrol over og påtager sig intet ansvar for indhold, politik til beskyttelse af personlige oplysninger eller praksis på tredjeparts websteder eller tjenester. Du anerkender endvidere det og accepterer det CO2.Earth er ikke ansvarlig eller ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brug af eller afhængighed af noget sådant indhold, varer eller tjenester, der er tilgængelige på eller gennem sådanne websteder eller tjenester.

Vi anbefaler dig at læse de vilkår og betingelser og fortrolighedspolitik af tredjeparters websteder eller tjenester, som du besøger.

 

Opsigelse

 

Vi kan opsige eller suspendere adgang til vores service umiddelbart uden forudgående varsel eller ansvar, uanset årsag, herunder, uden begrænsning, hvis du bryder betingelserne.

Alle bestemmelser i Vilkårene skal overleve opsigelse, herunder, uden begrænsning, ejerskab bestemmelser, garanti ansvarsfraskrivelser, erstatning og begrænsninger af ansvar.

Ved opsigelse, vil din ret til at bruge Tjenesten straks ophøre. Hvis du ønsker at opsige din konto, kan du blot afbryde brugen af ​​Tjenesten.

 

Skadesløsholdelse

 

Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og holde Pro Oxygen, sine skoleledere, ledere, direktører, repræsentanter, medarbejdere, entreprenører, licensgivere, licenstagere, leverandører og agenter, fra og mod eventuelle krav, tab, skader, tab, forpligtelser, omkostninger, handlinger eller krav.

Disse omfatter, men er ikke begrænset til: (a) juridiske og regnskabsmæssige gebyrer som følge af din brug af Tjenesten; (B) din overtrædelse af nogen af ​​disse vilkår; (C) noget du poster på eller uploade til Tjenesten; og (d) enhver aktivitet relateret til din konto. Dette omfatter en uagtsom eller ulovlig adfærd fra dig, enhver person eller enhed adgang til Tjenesten bruger din konto, om en sådan adgang opnås via svigagtige eller ulovlige midler.

 

Ansvarsbegrænsning

 

Pro Oxygen, dets direktører, medarbejdere, partnere, agenter, leverandører eller datterselskaber, ikke være ansvarlig for tab eller skade, direkte eller indirekte, tilfældige, specielle, følgeskader eller straffende skader, herunder uden begrænsning, økonomisk tab, tab eller skade til elektroniske medier eller data, goodwill eller andre immaterielle tab, som følge af (i) din adgang til eller brug af tjenesten; (Ii) din manglende evne til at få adgang til eller bruge Tjenesten; (Iii) enhver adfærd eller indhold af en tredjepart på eller relateret til Tjenesten; (IIV) ethvert indhold fås fra eller via Tjenesten; og (v) uautoriseret adgang til, brug af eller ændring af dine transmissioner eller indhold, om det er baseret på garanti, kontrakt, erstatningsret (herunder uagtsomhed) eller enhver anden fordring i loven, hvorvidt vi er blevet informeret om muligheden for sådanne skade, og selv om et middel fremsat heri findes at have undladt sit egentlige formål.

 

Disclaimer-og ikke-Ophævelse af rettigheder

 

Pro Oxygen giver ingen garantier, erklæringer eller garantier af nogen art med hensyn til hjemmesiden og tilhørende teknologi. Eventuelle angiveligt gældende garantier, vilkår og betingelser, er udelukket, i videst muligt omfang tilladt ved lov. Din brug af Tjenesten er på egen risiko. Tjenesten leveres på en "SOM DEN ER" og "SOM TIL RÅDIGHED" basis. Tjenesten leveres uden garantier af nogen art, hverken udtrykkeligt eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, ikke-krænkelse eller under gennemførelse, medmindre andet er fastsat i henhold til lov i en provins i Canada. I sådanne tilfælde skal den provinsielle ret anvendelse i det omfang, det er nødvendigt.

Pro Oxygen, behøver dets datterselskaber, associerede selskaber, og dets licensgivere garanterer ikke, at a) Tjenesten vil fungere uafbrudt, sikker eller tilgængelige på et bestemt tidspunkt eller sted; b) eventuelle fejl eller fejl vil blive rettet; c) Service er fri for virus eller andre skadelige komponenter; eller d) resultaterne af at bruge Tjenesten vil opfylde dine krav.

Hvis du bryder nogen af ​​disse vilkår og Pro Oxygen vælger ikke at straks handle, eller vælger ikke at foretage sig noget, vil Pro Oxygen stadig være berettiget til alle de rettigheder og retsmidler på et senere tidspunkt, eller i en anden situation, hvor du overtræder disse Betingelser. Pro Oxygen ikke give afkald på nogen af ​​sine rettigheder. Pro Oxygen er ikke ansvarlig for enhver påstået overtrædelse af disse vilkår som følge af omstændigheder uden for dens kontrol. En person, som ikke er part i disse Vilkår skal ikke have ret til håndhævelse.

Du må ikke overdrage, sub-licens eller på anden måde overføre nogen af ​​dine rettigheder i henhold til disse Vilkår.

 

Undtagelser

 

Som anført ovenfor, nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse af visse garantier eller udelukkelse eller begrænsning af ansvar for følgeskader eller hændelige skader, så begrænsningerne ovenfor, kan ikke gælde for dig. Provincial love i Canada kan gælde for visse produkter og service, der ydes.

 

Gældende lov

 

Disse vilkår er underlagt og fortolkes og håndhæves i overensstemmelse med lovgivningen i provinsen British Columbia og lovene i Canada, som er relevant.

Hvis en bestemmelse i disse Vilkår er ugyldige eller uden retskraft af en kompetent domstol, så de resterende bestemmelser i disse Vilkår vil være gældende. Disse vilkår udgør hele aftalen mellem os vedrørende vores service, og tilsidesætter og erstatter alle tidligere aftaler, mundtlige eller anden måde, hvad Tjenesten.

 

Ændringer

 

Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at ændre eller erstatte disse vilkår til enhver tid. Hvis en revision er materiale vil vi gøre en rimelig indsats for at give mindst 15 dages varsel forud for eventuelle nye vilkår træder i kraft. Hvad der udgør en væsentlig ændring vil blive fastlagt efter eget skøn.

Ved fortsat at få adgang til eller bruge vores Service efter disse revisioner træder i kraft, accepterer du at være bundet af de ændrede vilkår. Hvis du ikke accepterer de nye vilkår, helt eller delvist, skal du stoppe med at bruge hjemmesiden og tjenesten.

 

Kontakt

 

Hvis der er spørgsmål om disse vilkår, bedes du kontakte os.

Pro Oxygen
709 Yates Street, PO Box 8800
Victoria Britisk Columbia V8W 3S3
Canada

 

E-mail:    Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se.

Telefon: 1.250.884.6760