Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC)

 

 

 

Partskonferencer (COP)

UNFCCC  Partskonference (COP)

UNFCCC  2015: COP 21 i Paris

CO2.Jord  2015: COP 21 i Paris

UNFCCC  Alle COP